Contact

Heeft u na het doorlezen van onze website nog vragen, opmerkingen of wilt u iets toevoegen aan onze website. Neem dan gerust contact met ons op!
Klik hier om ons te mailen

Privacybeleid

Een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers is voor Acne-Info.nl van groot belang. Persoonlijke bezoekersgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Acne-Info.nl houd zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoongegevens stelt.

Bezoekgegevens

Op de website Acne-info.nl worden voornamelijk algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Acne-info.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

Acne-Info.nl maakt momenteel geen gebruik van cookies of andere bestanden die automatisch worden opgeslagen.

Wijzigingen

Acne-Info.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacbeleid. Controleer daarom regelmatig de Privacybeleid. Als u nog vragen heeft over deze Privacybeleid, neemt u dan gerust contact met ons op.

Disclaimer

Het is niet de Bedoeling de informatie op onze website als leidraad te gebruiken voor de behandeling van Acne. Wij geven slechts advies die als niet perfect correcte informatie gezien dient te worden. Acne Info verzamelt en schrijft goede internetcontent waarbij wordt gepoogd een juiste beeld te schetsen van de actuele werkelijke situatie.

We leven nou eenmaal in een steeds veranderende wereld waardoor actuele informatie na verloop van tijd door verandering niet meer correct kan zijn. Daarnaast publiceert Acne Info ook content van andere kwalitatieve websites. In beide gevallen wordt er veel zorg besteed aan de kwaliteit van de informatie en wordt er getracht de informatie zo actueel mogelijk te houden.

Ondanks alles is Acne Info niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook in de inhoud van de website en de gevolgen die daar eventueel uit voortvloeien.

Sitemap

Wat is Acne
Oorzaken van Acne
Behandeling voor Acne
Over Ons
Sitemap
Contact
Privacybeleid
Algemene Disclaimer